Hae viesteistä
Ohjeet ja säännöt
Takaisin
HARRASTUKSET - Keskiviikkona, 07.04.2010 klo 18:54

Näyttelyohjeita

Katja

moderaattori
Katja
Viestimäärä: 115

NäYTTELYOHJEITA - Keskiviikkona, 07.04.2010 klo 18:54  
+
0
NÄYTTELYOHJEITA

NÄYTTELYIDEN TARKOITUS

Näyttelyssä koiran ulkonäköä peilataan (eli verrataan) rodun rotumääritelmään. Tuomari siis arvostelee kuinka rotumääritelmän mukainen koira ulkonäöltään on. Arvostelut auttavat kasvattajia jalostustyössä säilyttämään rodulle ominaisen ulkomuodon.

OSALLISTUMISOIKEUS

Näyttelyyn saavat osallistua FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestössä rekisteröidyt koirat, jotka on tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla ja täyttävät voimassa olevat Kennelliiton hyväksymät terveysmääräykset. Arvostelun aikana ei koiralla saa olla kuonokoppaa tai muuta vastaavaa hallintavälinettä. uros, jolla ei ole normaalit kivekset, ellei urosta ole kastroitu vamman tai sairauden takia, mistä on esitettävä Kennelliiton hyväksymä eläinlääkärintodistus. Lisäksi vaaditaan eläinlääkärintodistus tai näyttelytulos, josta ilmenee, että uroksella on ollut vähintään 6 kk. iässä normaalit kivekset. kantava narttu 30 vuorokautta ennen laskettua aikaa (laskettu aika = 63 vrk ensimmäisestä astutuksesta) ja synnyttänyt narttu alle 75 vrk synnytyksen jälkeen. Vaarallisen vihainen koira. Koira, joka on saanut näyttelyssä kolme kertaa laatumaininnan ”hylätty” käyttäytymisen takia. koira, jolle on tehty jokin toimenpide rotumääritelmän mukaan viaksi katsottavan ominaisuuden korjaamiseksi, koira, jonka karvapeite on värjätty tai joka on trimmattu rotumääritelmän vastaisesti, pyrkimyksenä salata esim. pitkäkarvaisuutta tai todellista karvanlaatua, yleisen antidoping-säännön vastainen koira, Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat. Koiran karvapeitteen, kirsun ja ihon käsitteleminen sellaisilla aineilla, jotka vaikuttavat väriin, muotoon ja rakenteeseen on kielletty.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen on tehtävä Kennelliiton hyväksymällä lomakkeella, joka on maksuineen toimitettava näyttelytoimikunnalle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Sekä maksupäivän että kirjeen postileiman päiväyksen on oltava viimeistään ilmoittautumisajan päättymispäivä. Koira on ilmoitettava näyttelyyn sillä nimellä ja sen rotuisena, jolla se on rekisteröity. Se on ilmoitettava laatuarvosteluluokkaan, johon se on oikeutettu osallistumaan. Ilmoittautumisajan jälkeen koiran luokan voi muuttaa, vain mikäli koira on saavuttanut Suomen Muotovalion arvon (Esim. koiraa ei voi ilmoittaa käyttöluokkaan, ellei sillä ilmoittautumisajan päättymispäivään mennessä ole riittäviä koetuloksia, vaikka olisi odotettavissa, että koira saa ne ennen näyttelypäivää.)

Nykyisin moneen näyttelyyn on mahdollista ilmoittautua myöskin netin kautta.

Ilmoittautumisen peruutus:
Ilmoittautumismaksu palautetaan näytteilleasettajan niin halutessa, jos näyttely peruutetaan. Ilmoittautumisen voi peruuttaa myös tuomarimuutoksen vuoksi, mikäli ei ole ennakkoon ilmoitettu varatuomaria.

NÄYTTEILLEASETTAJAA (ELI SINUA) KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

Näytteilleasettaja ei saa puhutella arvostelevaa tuomaria näyttelypaikalla ennen arvostelua eikä arvostelun aikana ilman pakottavaa syytä. Eli siis tuomarille puhutaan vain jos tuomari jotain kysyy. Näytteilleasettaja ei saa häiritä eikä moittia tuomaria tai muuten käyttäytyä näyttelypaikalla sopimattomasti tai hyvän tavan vastaisesti. Näytteilleasettajan tulee huolehtia koiransa hyvinvoinnista ja hyvästä kohtelusta. Näyttelyn järjestävä yhdistys tai sen toimitsijat eivät vastaa niistä vahingoista, joita koira voi aiheuttaa näyttelyn aikana.

MITÄ PITÄÄ MUISTAA NÄYTTELYIHIN MENNESSÄ

Ota mukaan:

-Koiran rekisteritodistus ja rokotustodistus
-Näyttelyhihna ja panta
-Koiralle jokin alusta, häkki tms.
-Vesikippo
-Numerolappu ja jokin, millä sen kiinnität itseesi, esim. hakaneula
-Harja ja muut turkinhoitoon tarvittavat välineet
-Koiralle jotain hyvää

Muuta huomioitavaa:

-Lähde ajoissa. Paikalla on oltava viimeistään tuntia ennen oman arvostelun alkua, yleensä kuitenkin viimeistään klo 12. Varaa aikaa paikan (ja parkkiapikan) löytämiseen, jonottamiseen sisäänkäynnillä ja kaikkeen muuhun. On hyvä, että koira ehtii rauhassa tutustua paikkaan ennen kehään menoa. On hyvä rauhoittua myös itse.

-Postissa tulee yleensä noin viikkoa ennen näyttelyä koirasi numerolappu. Samassa kuoressa on myös aikataulut ja yleensä myös pohjapiirrustukset kehien sijainneista. Tutustu niihin ajoissa kotona. Mistä ovesta kannattaa mennä sisään ja missä oma kehä on. Näyttelyissä on valtava tungos, joten on helpompaa kun tietää mihin menee.

-Varmista, että koirallasi on rokotukset kunnossa. Koiran tulee olla myös madotettu!

MITÄ NÄYTTELYISSÄ TAPAHTUU

Kun menet näyttelyyn sisään, yleensä koirasi rokotuspaperit tarkistetaan. Myös tunnistusmerkintä saatetaan tarkistaa.

Kehä:

Kehässä on yksi tuomari (joskus myös harjoittelijatuomari) sekä yleensä kaksi kehätoimitsijaa. Toinen kehätoimitsijoista "pyörittää kehää" eli kutsuu arvosteltavat koirat kehään oikeaan aikaan, auttaa tuomaria ja ojentaa yleensä nauhat ja ruusukkeet. Toinen toimii sihteerinä ja kirjoittaa tuomarin saneleman arvostelun ylös. Kehäsihteeriltä voi kysy epäselviksi jääneitä asioita ja hän voi toimia myös tulkkina tuomarin ja näytteilleasettajan välillä, jos tuomari ei ole kotimainen. Kehässä tuomari arvostelee hänelle merkityt rodut.

Kehässä ovat vain sillä hetkellä arvosteltavat koirat ja muut odottavat vuoroaan kehän ulkopuolella. Kehässä on jossain kohdassa sisäänkäynti kehään ja jossain tuomarin ja kehätoimitsijoiden pöytä.

Arvostelujärjestys:

Rotu arvostellaan niin, että urokset arvostellaan kaikkien luokkien osalta ensin ja nartut sitten. Tästä poikkeuksena mahdollinen pentuluokka, jossa urospennut ja narttupennut arvostellaan molemmat ennen kaikkia muita luokkia. Luokkia ovat:

-Pentuluokka (PEK), kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät seitsemän kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon (lila ruusuke) pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Paras kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuu rotunsa paras pentu -kilpailuun. Pentuluokka on epävirallinen ja se järjestetään vain näyttelytoimikunnan niin halutessa. Best in Show pentu -kilpailu voidaan järjestää vain erikoisnäyttelyissä ja se pidetään myös epävirallisissa pentunäyttelyissä.

-Junioriluokka (JUN), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät yhdeksän kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahdeksaatoista kuukautta.

-Nuorten luokka (NUO), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahtakymmentäneljää kuukautta.

-Avoin luokka (AVO), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista kuukautta. Luokassa ei ole yläikärajaa.

-Käyttöluokka (KÄY), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista kuukautta.
Kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan voi ilmoittaa vain rodun, jonka FCI määrittelee käyttökoiraroduksi. Näillä roduilla sekä kansainvälisissä että kansallisissa näyttelyissä osallistumiseen oikeuttava koetulos on vähintään Suomen tai kansainvälisen muotovalion arvoon vaadittava koetulos tai koetulokset. Kansallisissa näyttelyissä ne rodut, jotka voivat saavuttaa Suomessa käyttövalion arvon, mutta eivät kuulu FCI:n määrittelemiin käyttökoirarotuihin, voivat osallistua käyttö luokkaan saavutettuaan käyttövalion arvon. Luonnetestitulos ei oikeuta osallistumaan käyttöluokkaan.

-Valioluokka (VAL), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista kuukautta ja ovat jonkin FCI:n tunnustaman kenneljärjestön tai kansainvälisiä muotovalioita. (FCI:n jäsenmaassa kansalliseen muotovalion arvoon vaaditaan vähintään kaksi muotovalion arvoon oikeuttavaa tulosta).
Suomen muotovalio on ilmoitettava aina valioluokkaan, ellei koiralla ole oikeutta osallistua käyttö- tai veteraaniluokkaan.

-Veteraaniluokka (VET), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät kahdeksan vuotta. Rotunsa paras veteraani, joka on palkittu laatumaininnalla erinomainen, saa jatkaa edelleen kilpailemista Best in Show veteraanin arvosta.

Ensiksi kehään menee siis junioriluokan urokset, sitten nuortenluokan urokset jne. Luokassa arvostelu tapahtuu seuraavasti: Ensin kaikki luokassa kilpailevat menevät yhtäaikaa numerojärjestyksessä kehään. Koirat seisotetaan yleensä ja juostaan tuomarin pyynnöstä muutama kierros kehää ympäri. Tuomari suorittaa näin alkukatsauksen koiriin ja luokan laatuun.

Tämän jälkeen tapahtuu yksityisarvoistelu numerojärjestyksessä. Muut siis ovat tällöin poissa kehästä. Yksityisarvostelussa on tärkeää toimia kuten tuomari pyytää. Yleensä tapahtumat menevät seuraavasti: Mennään kehään ja seisotetaan koiraa (pienet koirat pöydällä), tuomari katsoo koiran yleisvaikutelmaa. Tämän jälkeen hän tulee tervehtien koiraa ja katsoo sitten koiran hampaat. Tuomari kysyy usein, minkä ikäinen koira on. Hampaiden jälkeen tuomari kokeilee haluamansa asiat, esim. selän, jalat, kyljet, turkin laadun, korvien asennon, hännän jne. Uroksilta kokeillaan kivekset. Sitten tuomari katsoo koiran likkeet. Koiran kanssa juostaan (pienillä koirilla kavellään) ympyrä (tuomari katsoo sivuliikkeet) ja edestakaisin (tuomarista poispäin ja tuomaria kohti, tuomari katsoo siis etu- ja takaliikkeet). Vaihtoehtoisesti tuomari voi pyytää juoksemaan kolmion. Juokse suoraan tuomarista poispäin niin, että tuomari näkee takaliikkeet, mutta kuitenkin niin, että pystyt juoksemaan kolmion. Kulmassa käänny ja juokse niin, että tuomari voi arvostella koiran sivuliikkeet. Käänny tämän suoran jälkeen kohti tuomaria, niin, että tuomari voi arvostella etuliikkeet. Muista, että koira on aina VASEMMALLA puolellasi!! Eli sinä itse et ole koskaan tuomarin ja koiran välissä. Muista myös, että koiran tulee RAVATA, ei esim. hölkätä. Tämän jälkeen koira seisotetaan tuomarin pöydän edessä (kuitenkin tarpeeksi kaukana, että tuomari näkee koiran). Tuomareilla on paljon erilaisia tapoja toimia, joten kuuntele tuomaria kaikissa vaiheissa! Tuomari sanelee sihteerille arvostelun ja kertoo laatumaininnan. Yksityisarvostelun lopuksi saat kehätoimitsijalta laatumainintaasi kuvaavan värillisen nauhan.

Laatumaininnat:

ERINOMAINEN (ERI: punainen) voidaan antaa koiralle, joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan erinomainen. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet.
ERITTÄIN HYVÄ (EH: sininen) voidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla on tasapainoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta ei rakenteellisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle.

HYVÄ (H: keltainen) annetaan koiralle, joka on rodulleen tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä.
TYYDYTTÄVÄ (T: vihreä) tulee antaa koiralle, joka vastaa rotuaan ilman yleisesti hyväksyttyjä rodun piirteitä, tai jonka fyysisessä kunnossa on toivomisen varaa.
HYLÄTTY (HYL: harmaa) tulee antaa koiralle, joka ei rakenteeltaan vastaa rotumääritelmää, jonka käytös ei ole rotumääritelmän mukainen tai se on selvästi vihainen, jolla on sääntöjen vastainen kivespuutos, hammaspuutoksia tai poikkeavuutta purennassa tai leuoissa, jonka väritys tai karvapeite on puutteellinen tai joka osoittaa selvästi merkkejä albinismista. Tämä laatumaininta voidaan antaa myös koiralle, joka ei vaikuta terveeltä. Sen lisäksi se voidaan antaa koiralle, jolla on rotumääritelmän vastainen hylkäävä virhe.
Koirat, joille ei voida antaa mitään edellä mainituista laatumaininnoista poistetaan kehästä maininnalla:
EI VOIDA ARVOSTELLA (EVA: ruskea)Tämä maininta annetaan koiralle, joka ei liiku, hyppii jatkuvasti esittäjänsä ympärillä tai pyrkii ulos kehästä, jonka liikkeitä on mahdoton arvostella tai jos koira jatkuvasti välttelee tuomarin käsittelyä ja tekee mahdottomaksi tarkastaa purennan ja hampaat, rakenteen, hännän tai kivekset, tai jos on havaittavissa jälkiä toimenpiteistä tai käsittelystä, jotkanäyttävät vilpin yritykseltä tai tuomarilla on syytä epäillä, että koiralla olevaa vikaa on korjailtu (esim. silmäluomia, korvia tai häntää). Syy, miksi koiraa ei voida arvostella, on kirjattava arvosteluun.

Jos saat muun laatumaininnan kuin ERI, niin saat kehätoimitsijaltasi myös kirjallisen arvostelun. Muussa tapauksessa sihteeri pitää sen vielä mahdollisia jatkotuloksia varten. Kun koirasi ei enää osallistu mihinkään, voit hakea arvostelun sopivalla hetkellä häiritsemättä kehän tapahtumia tai rodun päätteeksi.

Kun luokan jokainen koira on yksityisarvosteltu, jatkavat ERI:n saaneet luokassa kilpailua siten, että he palaavat kehään. Nyt tuomari yleensä seisottaa ja juoksuttaa vielä koiria ja sijoittaa sitten neljä parasta paremmuusjärjestykseen. Jos koirasi on esimerkiksi saanut ERI:n ja sijoittuu luokassaan kolmanneksi on sen tulos ERI3.

Tuomari voi harkintansa mukaan antaa sekä kilpailuarvostelussa sijoittuneille että muille luokassa kilpailleille, erinomaisella palkituille koirille SERTIFIKAATIN ARVOISEN (SA), joka oikeuttaa koiran osallistumaan paras uros- ja paras narttu -luokkaan.

Näin käydään jokainen luokka läpi, kunnes kaikki luokat on sukupuolen osalta arvosteltu. Sitten valitaan paras uros/narttu. Tähän arvosteluun osallistuvat koirat, jotka ovat sijoittuneet juniori-, nuorten-, avoin-, valio-, käyttö- tai veteraaniluokassa neljän parhaan joukkoon ja palkittu SA:lla. Jälleen tuomari sijoittaa valitsemansa neljä parasta. Ykkönen on luonnollisesti rotunsa paras narttu/uros.

Paras narttu/uros kehässä jaetaan myös mahdollisesti sertifikaatti ja kansainvälisissä näyttelyissä myöskin CACIB (kansainvälinen sertifikaatti). Tuomari voi antaa sertifikaatin (sinivalkoinen ruusuke) parhaalle siihen oikeutetulle ja laatumaininnalla erinomainen palkitulle koiralle, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Varasertifikaatin (vaaleansininen ruusuke) voi saada toiseksi paras laatumaininnalla erinomainen palkittu koira, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. CACIBista voivat kilpailla vain koirat, jotka ovat saaneet laatumaininnan erinomainen kilpaillessaan nuortenluokassa, avoimessa luokassa, käyttöluokassa tai valioluokassa. Tuomari voi niin harkitessaan esittää CACIBia (valkoinen ruusuke) parhaaksi katsomalleen koiralle ja varaCACIBia (oranssi ruusuke) toiseksi parhaaksi katsomalleen koiralle, joka on saanut laatumaininnan erinomainen.

Kun paras uros ja ja paras narttu on valittu, valitaan rotunsa paras (ROP). Tuomari katsoo koiria vierekkäin ja mahdollisesti juoksuttaa. Toisesta tulee rotunsa paras (punakeltainen ruusuke) ja toisesta vastakkaisen sukupuolen paras (VSP, valkovihreä ruusuke). Rotunsa paras jatkaa ryhmäkilpailuun.

Rodun perusarvostelun loputtua voi myöskin olla vielä kasvattajaluokka:

-Kasvattajaluokka (KAS) on laatuarvostelu, jossa kasvattaja kilpailee neljän kasvattamansa saman rotuisen koiran muodostamalla ryhmällä. Koirien on oltava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ja niiden on oltava palkittuja laatumaininnalla erinomainen.
Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti. Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon. Kasvattajaluokan kilpailuarvostelu (KAK). Tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon (lila ruusuke), se osallistuu Best in Show -kasvattajaryhmän valintaan.

Näyttelyn päätteeksi ovat ryhmäkilpailut ja näyttelyn kauneimman koiran (Best In Show) valinta. Ryhmäkilpailussa rotunsa paras koira kilpailee ns. isossa kehässä muita ryhmänsä rotunsa parhaita vastaan. Ennen isoon kehään menoa kutsutaan ryhmä kokoamiskehään. Silloin tuomarilla on mahdollisuus tarkastella koiria etukäteen ja tutustua lähemmin niihin koiriin, joita ei ole arvostellut. Ryhmäkilpailussa sijoitetaan jälleen neljä parasta. Paras jatkaa sitten lopuksi käytävään Best In Show (BIS) -kehään, jossa sijoitetaan jälleen neljä parasta ja valitaan näyttelyn kaunein koira.

Huom!

Tuomari voi niin harkitessaan hyväksyä vain Kennelliiton vahvistaman eläinlääkärintodistuksen ja huomioida sen arvostelussaan, jos koiralla on näyttelyarvosteluun vaikuttava vamma (esim. nikamavika hännässä tai hammaspuutos). Esitetystä todistuksesta on tehtävä merkintä arvostelulipukkeeseen. Tuomarin todettua, ettei uroksella ole normaalit kivekset, urosta ei arvostella. Koiraa ei saa häiritä sitä arvosteltaessa eikä pyrkiä huonontamaan sen kilpailumahdollisuuksia. Mikäli koiran esiintymistä koetetaan parantaa kehän sisä- tai ulkopuolella arvostelua häiritsevästi, on ulkomuototuomarilla tai kehätoimitsijalla oikeus puuttua asiaan. Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada ainoastaan laatuarvostelun. Koira on esitettävä niissä kilpailuluokissa, joihin sillä on osallistumisoikeus, ellei näytteilleasettaja ole ilmoittanut arvostelukehään koiran poisjäämisestä. Näyttelytoimikunnalla on oikeus antaa koiralle lupa poistua ennen näyttelyn päättymistä. DRIVE IN -näyttelyissä koira saa poistua paikalta, kun sillä ei ole enää jatkokilpailuita.

USEIN KYSYTTYÄ

Miten näyttelyyn pitää pukeutua?
Siististi, joten älä laita niitä housuja, joista kumartuessasi pilkottaa takapuoli. Valitse sellaiset vaatteet ja kengät, että pystyt liikkumaan ja juoksemaan helposti. Älä laita isohelmaista hametta, koirasi hukkuu siihen. Yleensä on tapana pukeutua poiketen koiran väreistä. Musta koira "katoaa" housuihisi, jos sinulla on mustat housut.

Millainen hihna?
Hihnan tulee olla huomaamaton. Kannattaa hankkia joku lyhyt, ettei kehässä tule pitkän pään kanssa ongelmia. Usein käytetään esimerkiksi kuristavaa tai puolikuristavaa ketjua ja siihen liitettävää ohutta hihnaa (pikemminkin narua). Muistathan, että koiran tulee olla hallinnassa, joten hihnan tulisi kestää koirasi vetäminen. Pannan ei tule olla niin paksu, että se peittää koiran kaulaa erityisen paljon. Yleensä suositellaan, että hihna ei ole kirkkaan värinen. Musta ja ruskea ovat suosittuja värejä.

Miten koulutan koirani kehään?
Tähän on vaikea antaa selkeää vastausta, jokaisella kun on ne omat jutut mitkä toimii. Tärkeintä on opettaa koira siihen, että se antaa vieraiden ihmisten koskea siihen ja katsoa hampaat. Pieni koira tulisi totuttaa pöydällä oloon. Opeta koirasi ravaamaan sivullasi ja opeta se seisomaan rauhallisesti paikallaan.

Saako näyttelyyn ottaa mukaan koiran, joka ei osallistu?
Riippuu näyttelystä. Yleensä näyttelyn kotisivuilta tai ilmoittautumisohjeista löytyy tämä tieto. Jos saa, niin muista ottaa koirasi rokotustodistus mukaan!!

Kennelliiton sivuilta löytyy näyttelyihin liittyviä lomakkeita sekä sääntöjä, joista löytyy ratkaisuja moniin pulmiisi.

Tekstissä on lainattu otteita Kennelliiton näyttelysäännöistä.
(Viestiä on muokattu lauantaina, 30.04.2011 klo 12:15)

 
Hae viesteistä
Ohjeet ja säännöt
Takaisin
KESKUSTELUN TILASTOJA:Kpl:
Rekisteröityneitä käyttäjiä26146
Moderaattoreita16
Viestiketjuja yhteensä5811
Viestejä yhteensä543785
Uudet käyttäjät tänään2
Viestiketjuja aloitettu tänään0
Viestejä kirjoitettu tänään0
Aktiivisimman kirjoittajan nimimerkkiSipulu
Peukkuja ylös263735
(Tilastot päivitetty viimeksi 25.09.2020 klo 20:00)