SANASTO

BH

Käyttäytymiskoe. BH-koe on oltava suoritettuna ennen kuin voi osallistua palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin