SANASTO

Käyttölinjainen

Moni alunperin hyötykäyttöön (esim. paimennus, suojelu tai metsästys) jalostettu koirarotu on jakautunut kahtia. Näyttelylinjaiset koirat ovat niitä, jotka pärjäävät näyttelyissä, mutta joiden käyttöominaisuudet ovat surkastuneet eivätkä ne pärjäisi enää rodunomaisissa käyttötehtävissä. Käyttölinjaiset taas eivät pärjää näyttelyissä, mutta pystyvät yhä suorittamaan rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisia tehtäviä (esim. paimennus, suojelu tai metsästys). Näiden kahden välimuodosta käytetään termiä sekalinjainen.