SANASTO

Kontaktieste

Kontaktieste on eri koiraharrastuslajeissa este, missä koiran pitää estettä ylittäessään sekä esteen alku- että loppuvaiheessa osua tassuillaan merkitylle kontaktialueelle. Tarkoitus siis on, ettei koira vain hyppää esteen yli vaan todella pysyy estellä koko ylityksen ajan. Eniten kontaktiesteitä on agilityssä, lisäksi A-este on tottelevaisuuskoulutuksessa. Kontaktiesteitä ovat A-esteen lisäksi puomi ja keinu.