SANASTO

PEVISA

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma. Suomen Kennelliiton ohjelma, jonka tavoitteena on vähentää perinnöllisiä vikoja ja sairauksia. PEVISAan kuuluville roduille on olemassa erityisiä vaatimuksia (esim. silmä- lonkka- ja/tai sydäntutkimus), joita ennen koiraa ei saa käyttää jalostukseen.