SANASTO

Val

Koiranäyttelyiden valioluokka. Luokka, missä kilpailevat ne koirat, jotka ovat jo tulleet muotovalioiksi.