Kasvattajat Pentuilmoitukset Rodun kuvat kuvagalleriassa

Isomünsterinseisoja

Isomünsterinseisoja on harvinainen lintukoirarotu.

Mezger, viikkoa vaille 4 kk jäällä Nadisa it Mysterious Nadisa Song Sero Melli 1 vk Mezger 1v 8kk Mezger ja possu

Historia

somünsterinseisoja on itse asiassa pitkäkarvainen saksanseisoja mustavalkoisessa asussa. Kun vanhasta keskieurooppalaisesta pitkäkarvaisesta lintukoiratyypistä alettiin 1870-luvun lopulla jalostaa pitkäkarvaista saksanseisojaa, rotumääritelmään ei alkuaikojen aprikoinnin jälkeen hyväksytty mustaa väriä. Osa kasvattajista halusi kuitenkin säilyttää vanhan, etenkin Luoteis-Saksassa Münsterin liepeillä kukoistaneen kannan, sillä mustavalkoiset olivat yhtä hyviä metsästyskoiria kuin ruskeankirjavat pentuesisarensakin.

Niin tai näin, siitä ei ole epäilystäkään, että isomünsterinseisoja polveutuu vanhoista
pitkäkarvaisista lintukoirista, kanakoirista, haukkakoirista, ja että niitä esiintyi myös mustana ja mustavalkoisena jo kauan ennen pitkäkarvaisen saksanseisojan rotumääritelmän laatimista. Vuonna 1919 mustavalkoisten uskolliset harrastajat perustivat lopulta Halternissa rodun puhdasrotuiseen kasvatukseen pyrkivän yhdistyksen.

Nykyinen käyttötarkoitus

somünsterinseisoja on yhä harvinainen rotu ja kamppailee suppean jalostuspohjansa
aiheuttamien ongelmien kanssa. Alkuperämaassa syntyy vuosittain 300-400 pentua.
Pohjoismaihin rotu saapui 1970-1980-luvuilla ja Suomeen ensimmäinen isomünsterinseisoja tuotiin 1989. Kannan kokonaismäärä on edelleen alle 100 koiraa.

Isomünsterinseisoja on monipuoliseen metsästykseen soveltuva seisova lintukoira, jonka kyvyt tulevat erityisesti esiin laukauksen jälkeisessä työskentelyssä.
Sen tehtävä on etsiä ja paikallistaa riistaa, osoittaa se seisomalla, ajaa se käskystä liikkeelle ja noutaa ammuttu tai jäljittää haavoitettu riistaeläin. Meillä metsästyskäytössä olleita koiria on pääsääntöisesti käytetty lähinnä kanalintujen metsästykseen ja myös noutajina vesilinnustuksessa. Vasta viime aikoina on kiinnitetty positiivista huomiota niitten monipuolisuuteen ja monitoimikoiran kysyntä on jonkin verran lisääntynyt. Koiria on käytetty menestyksellä haavoittuneitten hirvieläinten jäljestyksessä ja petoeläinterävyyden hyödyntämiseen on osoitettu kiinnostusta. Riistan talteenottotaipumuksiltaan isomünsterinseisoja on erinomainen. Se noutaa halukkaasti ja varmasti sekä maalta että vedestä. Se on innokas ja vahva uimari ja sen kylmänsietokyky on hyvä. Sen karvapeite suojaa sitä erilaisissa sääolosuhteissa ja vaikeakulkuisissa tiheiköissä. Isomünsterinseisoja on omimmillaan metsästyskäytössä pienipiirteisessä, vesistöisessä, vaikeakulkuisessa maastossa, koska sen hakuvauhdin ja haun laajuuden ei edellytetä olevan samaa luokkaa nopeitten rotujen, esim. lyhytkarvaisten saksanseisojien kanssa. Isomünsterinseisojat ovat eloisia, oppivaisia ja kiintyvät syvästi omiin ihmisiinsä. Isomünsterinseisoja ei ole nk. helppo rotu.

FCI -ryhmä

Rotu kuuluu FCI-ryhmään FCI 7 eli Kanakoirat.