SANASTO

BAER-testi

BAER eli Brainstem Auditory Evoked Response-testillä tutkitaan koiran kuulo.